Bilet zintegrowany

BILET ZINTEGROWANY ŁKA + PKS CONNECTBUS

Słownik użytych pojęć

1. Pociąg ŁKA – pociąg kategorii ŁKA uruchamiany przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.

2. Autobus – pojazd, którym świadczona jest usługa przejazdu w ramach oferty „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS CONNECTBUS”.

3. Bilet zintegrowany – bilet jednorazowy adresowany do podróżnych, którzy zamierzają odbyć podróż pociągiem ŁKA a dalej autobusem lub odwrotnie.
Bilet zintegrowany wydawany przez:

 • ŁKA – ma postać jednego biletu;
 • kierowcę w Autobusie – ma postać:
 • jednego biletu na przejazd Autobusem oraz Pociągiem ŁKA,

albo

 • biletu na przejazd Autobusem oraz biletu zawierającego opłatę dodatkową która określa cenę za część przejazdu Pociągiem ŁKA.

4. Przejazd zintegrowany – przejazd pociągiem ŁKA a dalej Autobusem lub odwrotnie.

5. Miejsce styku – miejsce przesiadki z pociągu ŁKA do Autobusu lub odwrotnie.

Uprawnieni

Uprawnionymi do skorzystania z biletu zintegrowanego są następujące osoby:

1. na podstawie biletu normalnego – każda osoba,

2. na podstawie biletu ulgowego wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem ŁKA:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – ulga 37%,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż
  do ukończenia 24 roku życia – ulga 37%,
 • studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia – ulga 51%.

Zakres ważności

1. Bilet zintegrowany obowiązuje:

 • w Pociągach ŁKA a dalej w autobusie,

bądź

 • u Przewoźnika autobusowego a dalej w pociągach ŁKA.

2. Bilet zintegrowany jest ważny – 1 dzień (dzień liczy się od godz. 0:01 do 24:00).

3. Bilet zintegrowany wydawany:

 • przez ŁKA może być w relacji w jedną stronę bądź „tam i z powrotem”,
 • przez kierowcę w Autobusie jest w relacji w jedną stronę.

4. Bilety zintegrowane „tam i z powrotem” stanowią podwójną cenę biletu w jedną stronę.

5. W przypadku przejazdu pociągiem ŁKA łącznie lub do okazanego biletu w ramach Biletu zintegrowanego, podróżny powinien nabyć u obsługi pociągu bilet na przewóz bagażu ręcznego lub psa lub pobrać kupon na nieodpłatny przewóz roweru.

6. W przypadku przejazdu Przewoźnikiem autobusowym łącznie lub do okazanego Biletu zintegrowanego podróżny powinien nabyć bilet na przewóz bagażu lub psa, zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie/Taryfie danego Przewoźnika autobusowego.

7. Bilety, o których mowa w pkt 3 ppkt 5) i 6) zakupione do Biletu zintegrowanego
są wzajemnie honorowane przez ŁKA i Przewoźnika autobusowego CONNECTBUS.

8. Sprzedaż biletów

Bilety zintegrowane można nabyć:

 • za pośrednictwem ŁKA:
 1. u obsługi pociągu ŁKA za pośrednictwem terminali mobilnych – zakup możliwy
  w dniu przejazdu,
 2. poprzez sklepy internetowe lub aplikacje (wykaz w Załączniku nr 6 do warunków oferty) – z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży;
 • u kierowcy w autobusie – Przewoźnika autobusowego – zakup możliwy w dniu przejazdu.

Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się
odpowiednie postanowienia Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), Regulaminu danego przewoźnika autobusowego oraz odpowiednie przepisy sprzedaży internetowej lub mobilnej.

POBIERZ PLIK W FORMACIE .PDF